Jens Rohde stiller op for Radikale Venstre til det kommende folketingsvalg med Frederiksberg som valgkreds.

Nyt perspektiv og bæredygtige løsninger!

Jens Rohde:
Med erfaring fra lokalpolitik, Folketinget, Europaparlamentet og 25 år som radiovært, bl.a. på Europa i flammer på Radio24syv, leverer Jens Rohde sine perspektiver som politiker, forfatter og menneske.

Det er perspektiver på demokrati, retsstat, grøn revolution og Børnenes Grundlov.
På lokalt selvstyre, absurde udflytninger af arbejdspladser og aktivistisk EU-politik. På indignation og oprør.

Derfor stiller jeg op:
”Med mit kandidatur til folketinget og min nye bog vil jeg udfordre nogle af de såkaldte sandheder, som jeg selv gennem tiden har præsenteret nye generationer for.

Derfor stiller jeg op til næste folketingsvalg samtidig med, at jeg opfordrer til at gøre oprør mod ulighed, opvarmning af jorden og undergravning af retsstaten.”

Jens Rohdes mærkesager

1.
Demokrati og retsstaten tilbage.

Slut med at lovgive med tilbagevirkende kraft. Slut med kollektiv strafudmåling.
Ind med åbenhed og gennemsigtighed i forvaltningen og en styrkelse af Folketingets og mediers kontrol af den til enhver tid siddende regering.

2.
Børnenes Grundlov.

Jeg ønsker at indføre en særlig retsstilling for børn med beskyttelse mod overgreb, fattigdom og misbrug.
Jeg ønsker at skabe en børnebeskyttelseslov i forhold til pasning, uddannelse, sundhed og psykiatri. Efter fransk forbillede oprettes et børneagentur og en børnerettighedsdomstol.

3.
Genindfør lokalt selvstyre

og sæt kommuner og regioners skatteudskrivning fri.
Løft service- og anlægsrammerne og spar på den statslige, håndstyrede politik.

4.
Aktivistisk EU-politik.

Danmark har i årevis ført en aktivistisk transatlantisk politik, mens vi i bedste fald opfører os passivt overfor den europæiske udvikling.
Vi skal turde insistere på en reform af EU, så vi kan løse klima-, migrant- og sikkerhedspolitikken og skabe et mere solidarisk EU.

5.
Grøn revolution og klimalov i Danmark og Europa.

Danmark skal igen i front som green-tech nation. Dieselbiler, neonikotinoider og glyphosat skal udfases i Europa.
Fokus på forsknings-, landbrugs- og erhvervsstøtte til grøn omstilling. Stands import og produktion af dieselbiler i 2025 og udfas dem helt i 2030.
Finstøvforurening er et stort sundhedsproblem i Europa, som koster menneskeliv og mia. på sundhedsbudgetterne.
Der skal afsættes forskningsmidler til at udvikle erstatning for neonikotinoider, som slår bierne ihjel og glyphosat, som vi ikke kender skadevirkningerne af.
Jeg har i EU foreslået fem strategiske miljømål, som landbrugsstøtten skal gøres afhængig af.

6.
Stop udflytning af arbejdspladser fra København.

De seneste år har budt på en politisk kultur, der sætter hovedstaden i modsætning til resten af landet.
Det er absurd. Beslutningen om at flytte Radio24syv er blot et symptom på den kultur. Det skaber ikke vækst i resten af landet, at man flytter arbejdspladser ud af København og svækker hovedstaden. Tværtimod.
Det er helt andre ting, der skal til. Det er på tide at standse dette stykke absurdteater, som ikke alene rykker familier op med rode.
Det nedbryder også fagligheden i den offentlige sektor, når alt skal startes op på ny.

Bogen Tro, Håb og Ungdomsoprør

Forfatteren Jens Rohde

Han er ikke bange for at gå mod strømmen.
Det har bragt ham vidt omkring i politik, hvor han i dag oplever værditab og magtsyge politikere, der sætter fællesskabet under pres med skruppelløs politik.
I sin nye bog rusker Jens Rohde hårdt i sig selv og sin egen generation og trækker det helt tunge skyts frem for at ruste unge til et nødvendigt oprør mod det eksisterende.

Læs mere om bogen ‘Tro, håb og ungdomsoprør’ – og køb den – hos Jens Rohdes eget forlag, Forlaget Kant, her

Jens Rohde

Menneske, politiker og forfatter med perspektiv

Jens Rohde (f. 1970). Med 7 år som byrådsmedlem (heraf 3,5 år som viceborgmester), 9 år i Folketinget, 5 år som politisk ordfører, 5 år som bestyrelsesmedlem i Danmarks Nationalbank samt 10 år i Europaparlamentet er engagementet stærkt – både lokalt, nationalt og internationalt.

Sideløbende med et politiske arbejde er han radiovært på det ugentlige radioprogram Europa i flammer på Radio24syv. Jens Rohde har desuden beskæftiget sig med handel, kommunikation, revytekster, teater og musik.
Allerede som 13-årig var han med i opstarten af Radio Viborg for at forfølge drømmen om at blive sportsjournalist. Her blev han frivillig radiovært og var det hele sin ungdom. Efter gymnasiet blev han ansat til at lave radio om EF (nu EU) og har beskæftiget sig indgående med europæisk politik siden.

I 1994 meldte Jens Rohde sig ind i Venstre på grund af Uffe Ellemann Jensen og hans EU-politik, og i 1997 blev han valgt ind i Folketinget.
December 2015 forlod Jens Rohde Venstre i protest mod partiets behandling af udlændinge. I stedet meldte han sig ind i Radikale Venstre, som han også repræsenterer i Europaparlamentet og stiller op for til det kommende folketingsvalg.

Jens Rohde er gift med Katrine og far til tre børn.